DESPRE ASOCIAȚIE

Asociația Help The People


ASOCIAŢIA Help The People este o persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, organizată sub formă de asociaţie, având ca scop sprijinirea, promovarea şi ajutorarea prin mijloace caritabile a persoanelor cu dizabilităţi, bătrâni, copii şi familii defavorizate.

MISIUNE

Asociația Help The People:


  • Desfăşoară un proiect social comunitar, prin înfiinţarea atelierului de croitorie Creative Stitches avem ca scop realizarea unor activităţi terapeutico-ocupaţionale pentru tinerii cu handicap grav carora le oferim suport şi consiliere.
  • Sprijină în cadrul activităţii sale 35 persoane adulte cu handicap şi 50 familii sărace din comuna Ştefan Cel Mare, jud. Olt.

 

Scopul nostru


Îmbunatăţirea calităţii vieţii persoanelor cu handicap şi a familiilor acestora.

SCOPUL ASOCIAȚIEI

Creative Stitches

Prin activităţiile practice pe care le desfăşurăm putem creşte mobilitatea lor şi să-i învăţăm să facă faţă situaţiilor întâmpinate. În cadrul terapiei ocupaţionale vizăm creşterea independenţei în activitatea persoanei, creşterea încrederii de sine, de a oferi persoanei condiţia psihosocială a normalităţii. În atelierul de croitorie numit Creative Stitches, persoanele cu handicap mintal cu vârsta de peste 18 ani realizează produse decorative simple, această terapie reprezintă pentru ei creşterea sentimentului de utilitate, de apartenenţă în cadrul unui grup, de valorizare şi integrare. În cadrul atelierului se realizează muncă manuală, dovedită ca fiind o formă de terapie pentru acest grup vulnerabil. Activitatea denumită tehinică quilt, constă în îmbinarea unor bucăţi de material textil, diferit colorat, prin coasere cu mâna sau cu maşina, după modele geometrice sau aplicaţii. Prin îmbinarea acestor bucăţi se obţine un nou material care apoi va constitui faţa quilt-ului.
Lipsa serviciilor psihosociale, recreative, ocupaţionale, dezvoltarea educaţională şi profesională, incapacitatea de a se integra pe piaţa muncii, stigmatizarea, reprezintă probleme majore pentru tinerii cu handicap. Discriminate, izolate şi excluse social, de cele mai multe ori fără posibilitatea de a participa la activităţi culturale, sportive sau de a călători, persoanele cu dizabilităţi au acces limitat la educaţie,l a muncă, socializare. În cadrul atelierul de croitorie tinerii cu dizabilităţi au posibilitatea să comunice, să socializeze şi cel mai important să se simtă utili.

Program atelier

Luni - Vineri: 8:00 - 16:00